Onze missie en visie

Onze missie

We leveren een substantiële bijdrage aan schone en bereikbare stedelijke gebieden. Om dat te bereiken ontwikkelen wij slimme alternatieven voor vervuilend stadsvervoer en woon-werkverkeer. Wij streven daarbij naar optimale duurzaamheid. Dat wil zeggen dat zowel mens als milieu gedurende het hele traject minimaal wordt belast.

Onze visie

Het is vandaag de dag enorm belangrijk om nieuwe oplossingen voor mobiliteit te stimuleren. Alternatieve oplossingen die duurzamer zijn. Om dat te bereiken moeten we zorgen voor een verandering in mentaliteit. Zowel op het niveau van de organisatie als op het niveau van het individu. E-bike2work neemt het voortouw in dit bewustwordingsproces. We leggen ons niet neer bij de huidige werkelijkheid. We streven naar een nieuwe wereld. Waarin organisaties en hun werknemers op basis van feiten en serieuze alternatieven een bewuste en realistische keuze kunnen maken voor duurzaamheid.

Wat wij doen

Het is tijd voor een nieuwe oplossing in mobiliteit. Een oplossing die voordelig is, optimaal en duurzaam. Organisaties die hiervoor kiezen, kunnen rekenen op de hulp van E-bike2work. Samen pakken we de CO2-uitstoot aan. En met onze dienstverlening zorgen we samen voor een gedragsverandering in woon-werkverkeer en voor een lagere parkeerdruk.

Met onze innovatieve projecten bouwen wij mee aan “Mobility as a Service” binnen een groot netwerk van bedrijven. Onze E-bike is daarbij hét groene alternatief voor bewuste professionals.

Anders denken

Wij doen dingen anders door ze zelf te doen. Van de eerste potloodstreep tot het afleveren van de E-bikes. Dat scheelt niet alleen enorm veel geld, het maakt het ook makkelijker voor ons om sneller op uw wensen en eisen in te spelen.

Natuurlijk letten we goed op ons eigen rendement. Maar we willen met E-bike2work vooral een verschil maken. Door duurzame mobiliteit op zo groot mogelijk schaal te realiseren. Dat betekent dat we genoegen nemen met minder marge.