Duurzaamheid is onze tweede natuur

De verantwoordelijkheid ligt bij ons allemaal

Het klimaat verandert. Wereldwijd. Het staat vast dat wij, als mens, de belangrijkste oorzaak hiervan zijn. Door het opstoken van onder andere fossiele brandstoffen en door onze industriële en agrarische activiteiten. De negatieve effecten van de manier waarop wij met de aarde omgaan zijn zowel voor de mens als voor het milieu op zijn zachtst gezegd ingrijpend. Het is dus tijd voor verandering! Het oplossen van de problemen begint bij het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Zowel op individueel niveau als op dat van de organisatie. Kortom, personal én corporate responsibility.

De verandering komt van ons allemaal

Gelukkig nemen steeds meer organisaties en individuen hun verantwoordelijkheid. Ze willen pro-actief een concrete bijdrage leveren aan een samenleving die leefbaarder en gezonder is. We zien een opkomst van nieuwe initiatieven en businessmodellen voor duurzame oplossingen in mobiliteit voor de grootstedelijke vervoersproblematiek. Deze ontwikkeling is hoopgevend. E-bike2work heeft een helder doel voor ogen; we willen een positieve bijdrage leveren aan grootstedelijke gebieden. Door de luchtkwaliteit, de leefbaarheid en de mobiliteit te verbeteren.

Het groene alternatief voor bijna iedereen

De E-bike is een mooi alternatief, maar zal de auto en het openbaar vervoer natuurlijk nooit helemaal vervangen. Maar we kunnen wel een heel eind komen. De gemiddelde Nederlander woont namelijk op ongeveer 15 kilometer van zijn werk. Een afstand die prima is af te leggen op een E-bike. En wist u dat het eigenlijk best wel meevalt met die regen in Nederland? 92% van de dagen is het prima fietsweer. Dus stap ook op de E-bike: het betaalbare en gezonde alternatief voor auto en openbaar vervoer.

Wij gaan voor de bij

Het gaat niet goed met de bij en met andere bestuivers. Over de hele wereld neemt de bijensterfte toe. Een ernstige zaak. De mens is namelijk voor een groot deel van zijn groente, fruit en noten afhankelijk van de bestuiving door bijen en andere insecten. Het is dan ook enorm belangrijk om de bijensterfte terug te dringen. De organisatie I Love Beeing werkt hier keihard aan. Bij E-bike2work ondersteunen we hun werk van harte met een jaarlijkse donatie.

Onze doelstellingen getoetst aan duurzaamheid en MVO

  • Eind 2020 hebben wij een levenscyclusanalyse opgesteld voor alle materialen in onze modellen;
  • Eind 2020 hebben we met onze toeleveranciers uit de tweewielerindustrie een convenant gesloten om de keten te verduurzamen. En om de ecologische footprint van de keten drastisch terug te brengen;
  • E-bike2work streeft naar het gebruik van 100% groene stroom;

  • We streven naar veilig hergebruik van alle gebruikte materialen in onze modellen;
  • Eind 2020 is 50% binnen onze kernstaf of directie vrouw;
  • De laatste crisis heeft veel gekwalificeerde mensen werkloos gemaakt. In onze werving geven we dan ook de voorkeur aan lokale toppers die werk zoeken.